O firmie

Wave

RegiusAqua je spoločnosť, ktorú tvoria ľudia so záľubou, a ktoré majú aj bohaté skúsenosti v tejto oblasti získavané dlhé roky. Dlhoročné pôsobenie na trhu nám pomohlo vypracovať výnimočný prístup ku klientovi, v rámci ktorého zaručujeme každému zákazníkovi predovšetkým zohľadnenie jeho požiadaviek a potrieb.

Zaoberáme sa úpravou a filtráciou vody. Zrealizovali sme tisíce projektov, ktoré nám pomohli vypracovať širokú ponuku vlastných produktov a vlastných technologických riešení. Naše odborne pripravené servisné oddelenie zaručuje služby najvyššej kvality. Vieme, že požiadavky našich zákazníkov neustále rastú, preto naši pracovníci sa nepretržite zúčastňujú školeniam, počas ktorých zvyšujú svoje kompetencie, rozširujú vedomosti a schopnosti.

Naše produkty odzrkadľujú aktuálne požiadavky trhu v odvetvi úpravy a filtrovania vody. Celý čas kontrolujeme kvalitu vody našich klientov, vďaka čomu vieme vždy poskytnúť tie najlepšie riešenia, ktoré zaručujú skvelú, upravenú a zdravú vodu.

Všetky naše zariadenia sa pred uvedením do predaja podrobujú detailným skúškam kvality. Dbáme o to, aby naše produkty boli spoľahlivé, bezpečné a jednoduché v prevádzke, a súčasne aj moderné. Sme priekopníci ak ide o zavádzanie najnovátorskejších riešení v oblasti úpravy a filtrácie vody. Vieme uspokojiť požiadavky aj najnáročnejších klientov.

Dôvera našich klientov znamená pre nás nové výzvy, ktorým musíme čeliť. Mysliac na budúcnosť RegiusAqua nepretržite investuje do rozvoja a rozširovania ponuky. Našou povinnosťou je zaručiť poskytovanie kompletných služieb, predstaviť výhodnú ponuku a zaručiť spoľahlivé fungovanie siete tímov na poskytovanie servisu a údržby filtrov a vody. Náš úspech sa úzko spája so spokojnosťou našich zákazníkov.

Teraz a aj v budúcnosti bude našou hlavnou úlohou dynamický rozvoj ponuky servisných služieb a rozširovanie výberu našich výrobkov.